Integracja wszystkich urządzeń

Integracja wszystkich urządzeń

W miarę rozbudowy obiektu zwiększa się liczba elementów wchodzących w skład poszczególnych systemów. Nowe urządzenia często są innego typu od tych zainstalowanych wcześniej, różnią się też sposobem obsługi. System Chronomatik™ integruje wszystkie elementy systemu i ujednolica ich obsługę.

System Chronomatik™ może też zapewnić integrację na wyższej płaszczyźnie: powstaje wtedy sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi instalacjami budynku. W takim wypadku stan jednych urządzeń może wpływać na działanie innych będących elementem dowolnego systemu infrastruktury technicznej budynku.

Integracja może też dotyczyć całych zespołów obiektów. Poprzez sieć Prometeusz system Chronomatik™ potrafi w takim przypadku w jednym miejscu wyświetlać dane zebrane z dowolnej liczby nadzorowanych budynków.

Nowoczesna architektura nie wymaga prawie żadnego nadzoru ze strony użytkowników, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowych nakładów sił i środków do obsługi. Zapewnia jednocześnie nowe instrumenty wspomagające zarządzanie siecią oraz kontrolowanie jednakowo wysokiej jakości obsługi technicznej obiektów.