Marketing

Marketing

Chronomatik™, oprócz swoich podstawowych funkcji, może dostarczać informacje, które mogą zostać wykorzystane do innych celów. Przykładem takiej funkcji jest liczenie osób (błąd pomiaru przepływu osób do 2%). Na przykład informacje, jakie wynikają z tych danych, mogą zostać wykorzystane do zarządzania personelem czy też w celach marketingowych.

Informacje jakie można uzyskać to między innymi:

  • rozkład klientów odwiedzających sklep w czasie,
  • przepływ klientów,
  • najczęściej odwiedzane alejki,
  • efektywność kampanii reklamowych,
  • rozplanowanie obłożenia pracowników.

Precyzyjne narzędzie, jakim jest Chronomatik™, może służyć do planowania budżetów marketingowych.

Drugą funkcją systemu Chronomatik™, która wpływa na marketing, są korzystne warunki środowiskowe panujące w obiekcie. Zbyt duża zawartość dwutlenku węgla przy podwyższonej temperaturze sprawia, że klienci stają się senni i mało zainteresowani produktami. System Chronomatik™, posiadając taką informację, wpływa na poprawienie klimatu wewnątrz obiektu poprzez jego przewietrzanie.