Raporty, analiza i archiwizacja

Raporty, analiza i archiwizacja

Dzięki wysokiemu stopniu integracji z infrastrukturą budynku system Chronomatik™ zapewnia wiarygodne źródło informacji o sytuacji w poszczególnych obiektach sieci, potrafi wychwycić anomalia oraz szukać potencjalnych źródeł oszczędności w kosztach utrzymania obiektu. Umożliwia także wiarygodną ocenę jakości zainstalowanych urządzeń oraz dokonywanie bilansów kosztów utrzymania.

System Chronomatik™ w sposób ciągły monitoruje stan pracy urządzeń, jednocześnie archiwizując wszystkie ich parametry. W każdym momencie istnieje możliwość uzyskania informacji, w jakim stanie jest infrastruktura techniczna obiektu oraz możliwy jest wgląd w historię wydarzeń.

Szereg obiektów wyposażonych w system Chronomatik™ można połączyć w sieć Prometeusz. Taka instalacja potrafi gromadzić i przetwarzać informacje pochodzące z ponad 500 budynków. Dane pomiędzy obiektami sieci mogą być przesyłane przez Internet, dzięki czemu nie istnieją ograniczenia geograficzne dla zasięgu działania systemu. Dzięki sprzężeniu danych ze wszystkich obiektów w sieć baza danych stanowi źródło pełnych informacji o bieżącej sytuacji oraz historii wydarzeń na poziomie obiektu, regionu, kraju, a nawet świata. Na podstawie zgromadzonych informacji sieć Prometeusz wykonuje odpowiednie analizy i dostarcza raporty.

Automatyczne gromadzenie danych o pracy instalacji z wielu obiektów otwiera całkowicie nowe możliwości w usprawnianiu zarządzania siecią obiektów. Baza danych, zawierająca szczegółowe informacje aktualizowane prawie w czasie rzeczywistym, pozwala na praktycznie natychmiastowe odnalezienie występujących nieprawidłowości i skuteczną reakcję. Możliwe także staje się wykonywanie złożonych analiz porównawczych oraz obiektywnej oceny jakości kadry zarządzającej i utrzymującej obiekt czy też wiarygodna ocena jakości zainstalowanych urządzeń oraz dokonywanie bilansów kosztów ich utrzymania. Wnioski z analiz stanowią bezcenną pomoc przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach, modernizacji, zatrudnianiu personelu czy też przy działaniach marketingowych.

Przykładowe typy raportów i analiz generowanych przez CHRONOMATIK™:

  • raporty o stanie technicznym urządzeń,
  • analizy porównawcze, np. porównanie obsługi i napraw urządzeń grzewczo-wentylacyjnych dwóch różnych producentów,
  • analizy kosztów utrzymania, np. koszt utrzymania kotłów C.O.,
  • raport o zużyciu, kosztach i jakości mediów,
  • ocena jakości obsługi technicznej,
  • raporty o kosztach serwisu i obsługi technicznej,
  • analiza awaryjności urządzeń,
  • raporty o jakości obsługi technicznej,
  • analiza stopnia wykorzystania infrastruktury technicznej,
  • raporty i analizy wynikające z liczenia ludzi, np. informacja o rozkładzie klientów w czasie – marketing, informacja, w jaki sposób rozplanować obłożenie, personelu – zarządzanie kadrami.

Wnioski z analiz to bezcenna pomoca na wielu płszczyznach funckjonowania firm.