Redukcja kosztów obsługi

Redukcja kosztów obsługi

Duży budynek to dziesiątki urządzeń składających się na infrastrukturę techniczną. Zapewnienie jej działania nie musi powodować wysokich kosztów obsługi. Dzięki autonomicznemu systemowi Chronomatik™ eliminowana jest konieczność częstych przeglądów rozlicznych urządzeń oraz konieczność utrzymywania stałej ekipy technicznej na rzecz lotnej brygady wzywanej tylko w razie bieżącej potrzeby. Taka brygada może z łatwością zająć się obsługą kilkunastu obiektów, co skutkuje znacznym zmniejszeniem kosztów.

System Chronomatik™ powoduje też racjonalizację problemu przeglądów urządzeń. Dzięki uzyskiwanym danym konserwacje i remonty mogą być przeprowadzane dopiero w chwili, gdy są potrzebne, a nie tylko w ustalonych wcześniej terminach.

W razie wystąpienia awarii w monitorowanym budynku brygada serwisowa ma do dyspozycji funkcję zdalnej diagnozy problemów. Dzięki temu technicy mają informacje o tym, gdzie dokładnie powstało uszkodzenie i przed przybyciem na miejsce mogą skompletować sprzęt potrzebny do usunięcia awarii.

Obsługa dużych budynków to nie tylko brygady techniczne, ale także ekipy ochrony i sprzątające. System Chronomatik™ oferuje możliwość zautomatyzowania kontroli dostępu do budynku. Dzięki temu można ograniczyć liczbę osób zajmujących się tym aspektem ochrony. Dodatkowo w rozbudowanej wersji możliwe jest zintegrowanie systemu Chronomatik™ z instalacjami alarmowymi zwiększającymi ich funkcjonalność.

Funkcja liczenia osób przebywających naterenie obiektu pozwala ustalić okresy, w jakich na terenie obiektu przebywa najmniej klientów. Jest to cenna informacja dla właściwego zaplanowania harmonogramów ekip sprzątających, ochroniarskich czy też personelu.