Skrócenie czasu przestojów

Skrócenie czasu przestojów

Duża liczba urządzeń obecnych w budynku może uniemożliwiść ich ciągłe monitorowanie. Obsługa często nie zauważa sytuacji, które odbiegają od normalnego stanu pracy urządzeń, a których następstwa powodują przestoje.

System Chronomatik™ działa prewencyjnie i w momencie wystąpienia anomalii momentalnie zgłasza to operatorowi, co przyspiesza jego reakcję. Szybka reakcja na niekrytyczne usterki umożliwia wyeliminowanie dalszych uszkodzeń nadmiernego zużycia urządzeń i energii w wyniku pracy w nieprawidłowych warunkach.

Zagwarantowanie prawidłowego działania wszystkich urządzeń jest kwestią podstawową, szczególnie jeśli dotyczy to elementów kluczowych, takich jak agregat prądotwórczy. W przypadku jego awarii funkcjonowanie całego obiektu jest mocno zakłócone, a często nawet niemożliwe.

Prewencyjne działanie systemu Chronomatik™, reakcja na usterki i naprawianie ich przed wystąpieniem większej awarii pozwala na znaczne obniżenie kosztów napraw. Pozbycie się usterki zazwyczaj wymaga nakładów finansowych do 60% niższych niż naprawa awarii, do jakiej taka usterka ostatecznie prowadzi.

Dodatkową zaletą prewencyjnego działania systemu jest też możliwość planowania kosztów konserwacji i kontraktowanie przeglądów, co znacznie obniża koszty obsługi w porównaniu do kosztów, jakie trzeba ponieść w wypadku wystąpienia awarii.

Ciągłe monitorowanie urządzeń przez system Chronomatik™ zapewnia dużo większą kontrolę niż standardowy sposób przeglądów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzeń umieszczonych w trudno dostępnych miejscach, takich jak elementy układów klimatyzacyjnych najczęściej umieszczonych na znacznych wysokościach.