Automatyzacja bram

Automatyzacja bram

Brama otwierana i zamykana elektrycznie to przede wszystkim komfort użytkowania, ale też oszczędność czasu i ograniczenie wysiłku fizycznego. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji pracy bram przemysłowych, zarówno nowo instalowanych, jak i istniejących. Zajmujemy się serwisem i obsługą systemów napędowych wielu producentów. Do instalacji nowych, i modernizowanych, polecamy szczególnie komponenty bądź kompletne systemy firmy GfA Elektromaten. Z firmą tą owocnie współpracujemy od wielu lat, co może potwierdzić rzesza zadowolonych klientów.

Aby móc skorzystać z wygody, jaką oferują samoczynne drzwi, potrzebujemy kilku elementów składowych:

Napędy

Napęd bramy to najczęściej silnik elektryczny ze zintegrowaną przekładnią, dostosowującą szybkość i moment obrotowy silnika do potrzeb poruszania nierzadko ciężką konstrukcją. Oprócz elementów typowo mechanicznych, napęd zawiera także wyłączniki krańcowe wyznaczające położenia końcowe bramy. W klasycznych rozwiązaniach jest to układ krzywek współpracujących z mikrowłącznikami. Nowoczesne napędy posiadają wbudowany elektroniczny system pomiaru pozycji bramy, pozwalający na dużo szersze możliwości, jak na przykład automatyczna rekalibracja położeń krańcowych, zmienionych wskutek rozciągnięcia lin nośnych. Silniki z reguły zasilane są napięciem trójfazowym, jednakże dość popularne są także wykonania jednofazowe.

Sterowniki

Sterownik to logika sterująca pracą bramy, jej „mózg”. Spektrum rozwiązań jest tu bardzo szerokie, od prymitywnych układów dwóch styczników, po skomputeryzowane jednostki sterujące z ogromną ilością funkcji. Nasza firma dysponuje wiedzą i niezbędnymi przyrządami potrzebnymi do oprogramowania i uruchomienia nawet najbardziej złożonych układów sterujących.
Bardzo często też elementem składowym sterownika jest falownik, płynnie regulujący obroty silnika napędowego. Dzięki temu można bramę łagodnie rozpędzić, a następnie wyhamować, uzyskując większą średnią prędkość otwierania bez szkodliwych naprężeń mechanicznych (szarpnięć).

Bezpieczeństwo

Wszędzie, gdzie ruch ciężkich obiektów przecina się z możliwą trasą przejścia ludzi lub pojazdów, istnieje realne niebezpieczeństwo wypadku. W przypadku bram przemysłowych, z racji ich ciężaru i sił potrzebnych do ich otwierania i zamykania, niezbędne jest zabezpieczenie się przed możliwością wciągnięcia lub uderzenia przez bramę. Istnieje wiele doskonałych metod zabezpieczeń, takich jak:

  • naciskowe zabezpieczenia krawędzi
  • bariery fotoelektryczne
  • analiza oporu ruchu bramy

Przy doborze zabezpieczenia bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza na temat szczegółowych aspektów konkretnych rozwiązań. Dlatego gorąco polecamy nasze usługi także w tym zakresie.

Automatyka

Możliwości zwiększenia komfortu nie kończą się, kiedy brama otwiera się i zamyka za naciśnięciem przycisku. Istnieje morze możliwości, znacznie podwyższających wygodę i zwiększających efektywność wykorzystania bramy. Dzięki czujnikom różnego typu możliwe jest wykrycie zbliżającego się obiektu (pojazdu bądź pieszego) i całkowicie samoczynne otwarcie bramy, a po jego przejechaniu jej zamknięcie. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa efektywność pracy (brak konieczności wysiadania z pojazdu w celu otwarcia bramy), jak i zmniejsza wydatki na ogrzewanie bądź klimatyzację (brama jest otwarta przez krótszy czas). Odpowiedni dobór rozwiązania pozwala też działać systemowi wybiórczo, np. nie reagować na pieszych lecz na wózki widłowe.

Wśród czujników stosowanych w takich systemach należy wymienić:

  • bariery fotoelektryczne,
  • czujniki mikrofalowe (radarowe),
  • pętle indukcyjne,
  • maty naciskowe,
  • czujniki ruchu (podczerwieni).

A także wiele innych, mniej popularnych.

Oprócz automatyzacji ruchu pojedynczej bramy, istnieje możliwość sprzężenia wielu drzwi w jeden system. Koronnym przykładem takiego postępowania będzie funkcja śluzy – układ dwóch bram, z których jedna zawsze jest zamknięta, zapobiegając przeciągom lub napłynięciu zanieczyszczeń.