Integracja systemów

Integracja systemów

Nowoczesne systemy automatyki bramowej to rozbudowane urządzenia, pozwalające na daleko idącą integrację z otaczającymi bramę instalacjami. Możliwości są praktycznie nieograniczone dzięki zastosowaniu układów logiki programowalnej. Oto wybór najpopularniejszych przykładów:

Systemy grzewcze

W wielu sytuacjach celowe jest zastosowanie kurtyn powietrznych, dzięki którym oszczędza się cenne ciepło. Wykorzystując możliwości układów sterujących, można zautomatyzować pracę wentylatorów tak, by pracowały tylko wtedy, kiedy to niezbędne.

Procesy przemysłowe

Specyfika wielu procesów przemysłowych wymaga, upraszczając, zamkniętych drzwi. Możliwa jest integracja systemów bramowych z układami nadzorującymi proces technologiczny w celu umożliwienia im harmonijnej współpracy.

Systemy przeładunkowe

Nowoczesny system przeładunkowy to system urządzeń wzajemnie od siebie zależnych i na siebie wpływających. Jako najprostszy przykład można podać bramę oraz rampę przeładunkową. Kiedy podniesiona jest rampa, brama nie może zostać zamknięta, a z kolei zamknięta brama uniemożliwia uniesienie rampy. W wyniku ludzkiego błędu może dojść do kosztownej awarii. Można temu zapobiec dzięki odpowiednio wykonanej integracji systemów sterowania.

Warto w tym miejscu także wspomnieć o możliwości stworzenia systemu sterującego ruchem pojazdów, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności centrów przeładunkowych.