Serwis

Serwis

Konserwacja

Oferujemy korzystne formy zawierania umów konserwacyjno – serwisowych po upływie okresu gwarancji. Umowa serwisowa przewiduje cykliczne przeglądy urządzeń objętych umową, połączone z regulacjami, drobnymi naprawami przywracającymi produktom właściwe cechy i parametry użytkowe, a przede wszystkim raportowanie. Dzięki raportowi użytkownik uzyskuje wiedzę o: wykonanych czynnościach, realnym stanie technicznym urządzeń, konieczności wykonania określonych napraw natychmiast lub w przyszłości. Składana jest w takim przypadku oferta naprawy.

Remonty

Brama przemysłowa to trwałe urządzenie, którego okres eksploatacji należy liczyć w latach. W wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych oraz naturalnego zużycia elementów mechanicznych brama traci swoje właściwości. Regularna konserwacja znacznie spowalnia ten proces, jednakże bramy mocno eksploatowane wymagają remontów i modernizacji.

Naprawa

Wszystkie bramy przemysłowe prędzej czy później ulegają awariom bądź kolizjom z pojazdami, co często oznacza przerwę w transporcie materiałów. Nasz dział serwisowy jest przygotowany organizacyjnie do zajęcia się podobnymi sprawami awaryjnymi w sposób skuteczny i przy minimalnych stratach dla klienta wynikających z przestoju. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na podjecie się napraw bram oraz ramp wielu producentów. Stopień pilności może ustalić każdy klient indywidualnie, a zobowiązania z tego wynikające i inne podobne potwierdza kontrakt serwisowy. Własny system dostawy części zamiennych zapewnia szybkie dostawy części. W przypadkach awaryjnych skontaktuj się z nami.

Bieżąca obsługa

Tak jak w przypadku każdego urządzenia technicznego bramy wymagają regularnej konserwacji, drobnych regulacji i napraw. Bardzo często zachodzi też konieczność niewielkich zmian w pracy bramy, jak na przykład korekta pozycji otwarcia częściowego lub funkcji przycisków sterujących.

Nasi klienci mogą liczyć na szybką i fachową obsługę także w tym zakresie.