Projekty

Projekty

KMB GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ Opracowanie Innowacyjnej platformy czujnikowej z łącznością bezprzewodową LPWAN zunifikowanej z systemem zarządzania inteligentnym budynkiem BMS Chronomatik”.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości systemu Chronomatik poprzez zastąpienie łączności przewodowej czujnikami z łącznością bezprzewodową.

Przedmiotem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu: innowacyjnej platformy czujnikowej z łącznością bezprzewodowa LPWAN zunifikowanej z systemem zarzadzania inteligentnymi budynkami BMS Chronomatic. Zastąpienie łączności przewodowej czujnikami z łącznością bezprzewodową podniesie jakość całego systemu poprzez usprawnienie funkcji analityczno- kontrolnych. Obniży to koszty eksploatacyjne zarządzanych budynków a także ułatwi proces montażu , zminimalizuje zużyce energii oraz materiałochłonności inwestycji.

Wartość projektu: 440 862,75 zł, koszty kwalifikowalne: 358 425,00 zł dofinansowanie projektu z UE 304 661,25 zł co stanowi 85% wartości projektu.